Paano nagsimula si Sir John Asperin at ang AIM Global?
▶ Credits to UsapangAIM.com